#Sever 1#Sever 2
Tên thầy giáo bất lương vờ tàn tật và người vợ học trò cả tin

Tên thầy giáo bất lương vờ tàn tật và người vợ học trò cả tin

6.2 6 votes

Nội dung phim

Thầy giáo trong ấn tượng của chồng cô và cũng là của cô là người rất tốt đã giúp đỡ hai người rất nhiều. Vì thế khi nghe tin tức thầy bị tàn tật không người chăm sóc. Anh ta đã nhờ đến cô vợ qua chăm sóc cho thầy mấy ngày. trong thời gian chờ tìm người chăm lo cho thầy giáo. Nhưng cả hai đều không ngờ thầy giáo đã biến chất tất cả chỉ là lừa dối. Trong những ngày cô ở chung với thầy giáo của chồng. Cô ngày nào cũng bị thầy giáo đè ra hãm hiếp. Đứng trước dục vọng xác thịt đó thì bản chất thật của thầy giáo đó mới bộc lộ ra. Là một kẻ giảo hoạt và cơ hội như thế nào

Diễn viên tham gia phim

N/A