#Sever 1#Sever 2
Sưu tầm đủ mọi thứ sừng cho người chồng mới cưới

Sưu tầm đủ mọi thứ sừng cho người chồng mới cưới

6 2 votes

Nội dung phim

Hôm nay mình đã sưu tầm đủ mọi thứ sừng cho thằng chồng mới cưới, đéo ai bảo nó ham gái trẻ đẹp làm cái gì, nếu kinh tế không đủ để nuôi thì đừng có mà ham muốn hay mong muốn làm cái mẹ gì, thực sự mình cảm thấy mình cưới thằng chồng này là một điều sai lầm lớn của đời mình, đàn ông đéo gì mà kinh nghiệm làm tình đéo có kinh tế thì không mà chẳng bao giờ tự lập vào bản thân nhìn thấy nó mà mình cảm thấy phát chán đi được ý, nhìn nó mà mình nhiều khi còn chẳng muốn nhìn vì nếu nói cho cùng thì nó cũng chẳng giúp ích được gì cho mình cả

Diễn viên tham gia phim

N/A