#Sever 1#Sever 2
Bước ngoặt sa ngã của thằng em mới lớn trước người chị dâu đầy dục vọng

Bước ngoặt sa ngã của thằng em mới lớn trước người chị dâu đầy dục vọng

1.3 3 votes

Nội dung phim

Nói đến những lần làm chuyện ấy với thằng em là mình lại cảm thấy tội lỗi vô cùng có lẽ đó là sự sa ngã đầu đời của bản thân mình và có thể nói rằng mình không bao giờ tha thứ cho mình về điều đó mình không bao giờ có thể chấp nhận bản thân mình khi mình làm điều ấy, thực sự nhiều khi mình cảm thấy nhục nhã lắm nhưng có lẽ cuộc đời vẫn có những sự tha thứ riêng dành cho những con người biết sửa chữa biết quay đầu như mình thì phải, thực sự là một người chị dâu nhưng mình luôn ý thức được mình cần làm điều gì để tốt nhất cho mọi người mình có lẽ sẽ ra đi

Diễn viên tham gia phim

N/A